Kaffe och te

Kaffe är en dryck med långa anor

Kaffe och te är två trevliga drycker som passar för alla tillfällen. Kaffe har en mörk och djup smak medan te har en lättsammare och ytligare smak. Sverige är en av världens största kaffekonsumenter, så även Finland. Hur detta kommer sig finns inget givet svar på, men säkert är att svenskar inte under några omständigheter överger sin kafferast för något. På senare år har tedrickandet tagit över allt mer, utan att för den delen vara i närheten av kaffedrickandet.

Kaffe kommer från kaffebusken, vars bönor blivit rostade. Ursprungligen fanns kaffebusken endast i subtropiska Afrika, varifrån den sedan exporterades över hela världen. Forskare anser att kaffedrickandet började i Etiopien för ungefär 2 000 år sedan – om Jesus hade något med detta att göra förblir okänt. Kaffet tog sedan vägen via arabiska halvön och Turkiet för att sedan nå Svea Rikes gräns någon gång under 1600-talet. När Afrika och Sydamerika drabbades av koloniseringen ökade tillgången till kaffe ytterligare. Sveriges riksdag beslutade dock 1756 om att förbjuda kaffe – den som ertappades med att dricka kaffe tilldömdes böter. Förbudet blev inte långvarigt och 1769 beslutade riksdagen om att ersätta förbudet med importtull.

Te är både en växt och en dryck som framställs av växten. Människor har druckit te så länge vi kan minnas, åtminstone i 1700 år. Kina, Indien, Sri Lanka och Kenya är världens största producenter av te. Turkiet, Indonesien, Vietnam och Japan producerar en hel del te också. Det sägs att det var i Kina under 300-talet drycken först började användas, då endast för medicinska ändamål. Sedan dröjde de till 1557 innan te nämndes i europeiska sammanhang när Giambattista Ramusio omnämnde te i boken Delle navigationi e viaggi. Därefter tog tehandeln fart – samma år hittades Kina av portugiser och vägen till Europa låg öppen för tehandeln. Därefter, eller närmare bestämt under 1700-talet, tog Brittiska Ostindiska Kompaniet över och dominerade tehandeln – och du känner säkert till britters fäbless för te.

kaffe